سريال حارة الاصحاب
سريال حارة الاصحاب

پروژه گریم سريال حارة الاصحاب
حارة الاصحاب محصول كشور : عمان سال توليد  : ٢٠١٨
نمایش از شبكه هاي:

ابوظبي

سلطنتي عمان

بحرين

با هنرنمایی حدودا ٣٥ شخصيت از سوپر استارهاي كشورهاي عمان، بحرين و مصر به همراه تیم

بیشتر بخوانید
تماس با استاد